JERZY KOCHANOWSKI

Historyk, specjalizujący się w najnowszej historii Polski. Profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny "Przeglądu Historycznego". Autor, współautor i redaktor m.in. W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950 (2001, wydanie niemieckie 2004); Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität (2006); People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second World War and its Aftermath (2008); Zanim powstała NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949 (2008); Polska-Niemcy. Wojna i pamięć (2009; również wersja niemiecka); Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989 (2010). W roku 2018 otrzymał Nagrodę Historyczną Polityki w kategorii prac naukowych i popularnonaukowych za książkę Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957(wyd. Znak).

fot, z archiwum autora