LAURENT VAN WETTER

Jest belgijskim aktorem i dramaturgiem. Studiował w Królewskim Konserwatorium w Brukseli oraz na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim. Przez dwadzieścia lat aktorskiej kariery zagrał w ponad czterdziestu spektaklach oraz wielu filmach. Większość jego sztuk została wydana przez Wydawnictwo Lansman. W 2010 roku założył stowarzyszenie HUMAN R, które poprzez działalność artystyczną pragnie poszerzyć świadomość dzieci i młodzieży na temat praw człowieka.

Sztuki Laurenta Van Wettera są tłumaczone na język polski przez dom wydawniczy DramEdition.

fot. Marcin Buchowski

Powiązane wydarzenia

16/08/2018 10:00

LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

17/08/2018 10:00

LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

18/08/2018 10:00

LITERACKI DLA MŁODZIEŻY