MARIE THERESE BLONDEAU

Profesor literatury współczesnej, współpracowała przy nowym wydaniu dzieł Alberta Camusa w serii wydawniczej La Pléiade (Dżuma), a także przy redakcji podręczników szkolnych, interesuje się również André Gide’em i literaturą dekadencką końca XIX wieku. Jest członkinią Société des Études camusiennes od początku jego istnienia, była też sekretarzem i wiceprzewodniczącą tegoż stowarzyszenia. Należy do komitetu redakcyjnego czasopisma Présence d’Albert Camus.

Publikuje artykuły na temat Camusa w różnych czasopismach i brała udział w licznych konferencjach na jego temat zarówno we Francji, jak i za granicą, w tym między innymi w konferencji „Albert Camus i teatr złotego wieku” w Paryżu, „Od Absurdu do buntu. Dynamika myśli Alberta Camus” w Krakowie, „Albert Camus i wywrócenie sacrum” w Angers czy „Albert Camus, Cervantes y el siglo de Oro” w Buenos Aires. W 2017 roku uczestniczyła w spotkaniach śródziemnomorskich Albert Camus na Minorce, a w październiku 2017 poprowadziła wykład w Alliance Française w Buenos Aires z okazji 70. rocznicy publikacji Dżumy.

fot. z archiwum autorki

Powiązane wydarzenia

19/08/2018 13:00

LA TABLE RONDE