PAULINA KWIATKOWSKA

Adiunkta w Instytucie Kultury Polskiej UW, kierowniczka Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej i redaktorka naczelna kwartalnika „Pleograf”. Zajmuje się teorią obrazu filmowego i historią kina (przede wszystkim modernistycznego). Autorka książki Somatografia. Ciało w obrazie filmowym (Kraków 2011; książka przełożona na język rosyjski – Charków 2014); współredaktorka monografii Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming-Lianga (Kraków 2009), Spojrzenie Antonioniego (Warszawa 2015), Sztuka w kinie dokumentalnym (Warszawa 2016), Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty (Warszawa 2018) i podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej (Warszawa 2012); redaktorka i tłumaczka książki Kai Silverman i Haruna Farockiego Rozmowy o Godardzie (Warszawa 2014). Współautorka i współredaktorka książek Kultura wizualna w Polsce. Fragmenty i Kultura wizualna w Polsce. Spojrzenia (Warszawa 2017). Publikuje m.in. w „Kwartalniku Filmowym”. Stypendystka Bogliasco Foundation (wiosna 2016) i Fondation Maison des Sciences de l’Homme (wiosna 2018).

fot. z archiwum autorki

Powiązane wydarzenia

18/08/2018 20:00

LITERACKI FILMOWY

19/08/2018 18:30

LITERACKI FILMOWY