PAWEŁ BEM

Literaturoznawca, edytor. Doktor nauk humanistycznych, od 2012 roku pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Laureat Nagrody Archiwum Emigracji za pracę o Konstantym Jeleńskim. Autor książki Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie (2017), współautor tomu Literatura rosyjska w kręgu „Kultury”, W poszukiwaniu zatraconej solidarności(2016). Opracował korespondencję Czesława Miłosza z Ireną i Tadeuszem Byrskimi (2017) oraz przygotowuje do druku listy Jerzego Giedroycia i Jana GoślickiegoWspółpracuje z „Zeszytami Literackimi”, publikował m.in. w "Teatrze”, „Tekstyaliach”, „Tekstach Drugich”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Dwutygodniku”, „Nowej Polszy”, i „Autografie”.

fot. Franciszek Kempa

Powiązane wydarzenia

17/08/2018 13:00

LA TABLE RONDE