14.02.2019

OŚWIADCZENIE WICEPREZYDENT SOPOTU JOANNY CICHOCKIEJ-GULI

Szanowni Państwo, uczestnicy, czytelnicy i współpracownicy festiwalu Literacki Sopot,

jak dowiedzieliśmy się ze stron Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literacki Sopot, podobnie jak kilka innych festiwali literackich w Polsce, nie dostał w tym roku grantu ministerialnego.

Nie zamierzamy ‘’rozdzierać szat’’, wyrażać "świętego oburzenia’’, czy też dogłębnie analizować motywów ministerialnych ekspertów.

Literacki Sopot od początku swojego istnienia, tj od 2012 roku stawiał sobie cele wykraczające poza granice literatury.

Literacki miał stać się (i mam nadzieję, że stał się) strefą wolności, miejscem wymiany myśli dla tych wszystkich, którzy gdzie indziej takiego pola znaleźć nie mogli.

Od początku ważne dla nas było, aby literatura stanowiła pretekst do rozmowy o prawach człowieka, o swobodach obywatelskich i powinnościach nas wszystkich wobec wspólnoty, w jakiej żyjemy.

Niewidzialna, ale coraz silniejsza nić porozumienia, jaka wytworzyła się pomiędzy nami organizatorami, pisarzami którzy nas odwiedzali oraz czytelnikami jest bezcenna.

Literacki Sopot stał się strefą wolności, w której rozmawialiśmy m.in. o aneksji Krymu, Praskiej Wiośnie, antysemickiej nagonce 1968 roku, o dyktaturach w Europie i Ameryce Łacińskiej, o rewolucji francuskiej i jej konsekwencjach.

Zapraszaliśmy najwybitniejszych, najciekawszych polskich i zagranicznych pisarzy, intelektualistów, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, chcąc stworzyć pole do rozmów o Polsce. Bo przecież to nie świat a Polska interesuje nas najbardziej i temu chcemy pozostać wierni.

W tym roku naszym gościem będzie literatura brytyjska z irlandzką nutą. Motywem wiodącym będą zaś kobiety i ich prawa. Feministki, sufrażystki, gorszycielki - wszystkie one znajdą się w polu zainteresowania Literackiego.

Można zapraszać na festiwal najwspanialsze literackie nazwiska i nie powiedzieć o świecie nic nowego. Naszym celem jest powiedzieć sobie i wam jak najwięcej.

Jak co roku, serdecznie zapraszam wszystkich w sierpniu na Literacki Sopot!

Joanna Cichocka-Gula

Wiceprezydent Sopotu

Powiązane wydarzenia