17:00-

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

/Warsztat Uniwersytetu SWPS

Twórczość niejedno ma imię - warsztaty Uniwersytetu SWPS. Zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności zadawania pytań i poszukiwania na nie najbardziej pomysłowych odpowiedzi, generowania wielu pomysłów bez lęku o ocenę, ufania sobie i własnym pomysłom, korzystania ze wskazówek sytuacyjnych, wyzbycie się hamulców, przełamywanie barier w myśleniu i działaniu. Uczestnicy zostaną zaangażowani w szereg twórczych inicjatyw i odkryją w sobie pokłady, do tej pory nieznanych, możliwości. Wśród zadań nastawionych na rozwój twórczego myślenia znajdą się m.in.: ćwiczenia energetyzujące, głownie nastawione na myślenie grupowe, a także ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem technik kreatywnego pisania. Ostateczny kształt warsztatu zostanie dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników.

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Osowiecka – psycholog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS. Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium „Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie”, zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dynamika emocji w procesie twórczym”, w którym koordynowała pracą uzdolnionych uczniów szkół licealnych. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji, psychometrii oraz diagnozy twórczości, a także treningi twórczości, kreatywnego pisania oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała m.in. jako sędzia Odysei Umysłu, a także współorganizatorka konkursu Kreatywny Uczeń. Jako diagnosta pracowała jako psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz psycholog szkolny. Jej praca doktorska dotyczy wpływu lektury poezji na otwartość na doświadczenie w grupie młodzieży szkolnej. Współpracuje z Tygodnikiem Polityka, pełni rolę zastępcy redaktora naczelnego portalu popularnonaukowego Badania.net. 

Na warsztaty zapraszamy do Parku Książki w Parku Północnym.

/ Warsztat Uniwersytetu SWPS

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

17, 17:00 -