TOMASZ WYSŁOBOCKI

Romanista, literaturoznawca i historyk idei, pracownik Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania koncentrują się na literaturze i kulturze Francji doby oświecenia i Rewolucji. Jest autorem monografii Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX (Universitas 2014) oraz książki Po co komu oświecenie? Wybrane idee i teksty (OW Leksem 2017). Na swoim koncie ma także liczne artykuły naukowe i popularyzatorskie, których tematyka – z uwagi na rozległy przedmiot badań – jest bardzo różnorodna i obejmuje m.in. teatr jako nośnik rewolucyjnej propagandy i zwierciadło swoich czasów, emancypację kobiet, społeczne i polityczne przeobrażenia w rewolucyjnej Francji, historię myśli filozoficznej. 

fot. z archiwum autora

Powiązane wydarzenia

16/08/2018 19:00

MĘŻCZYZNO, CZY JESTEŚ ZDOLNY DO TEGO, ABY BYĆ SPRAWIEDLIWYM?

18/08/2018 13:00

LA TABLE RONDE