19:00-

MĘŻCZYZNO, CZY JESTEŚ ZDOLNY DO TEGO, ABY BYĆ SPRAWIEDLIWYM?

/Olimpia de Gouges i pierwsze feministki

Na spotkanie serdecznie zapraszamy do Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8.

/ Olimpia de Gouges i pierwsze feministki

MĘŻCZYZNO, CZY JESTEŚ ZDOLNY DO TEGO, ABY BYĆ SPRAWIEDLIWYM?

16, 19:00 -

TOMASZ WYSŁOBOCKI

prowadzenie wiecej

EWA WIERZBOWSKA

wiecej