25.05.2018

REWOLUCJA W CIENIU GILOTYNY

Debata Festiwalowa

Czy towarzyszący rewolucji francuskiej terror był jej godnym pożałowania „wypaczeniem” czy immanentną cechą, logiczną konsekwencją radykalnych idei i celów, jakie przed sobą postawiła? I dlaczego oświeceniowe ideały prowadziły do barbarzyńskich rzezi? Jakie postacie i strategie przyjmowała rewolucyjna przemoc, czym różniła się machina terroru funkcjonująca w Paryżu od tej, która dziesiątkowała Wandeę? Jak masowa i groteskowa śmierć na gilotynie zapładniała wyobraźnię twórców, a jakie ślady pozostawiała w psychice swoich niedoszłych ofiar? Jakie były odległe konsekwencje jakobińskiego terroru, w jakim stopniu stał się on modelem dla dwudziestowiecznych państw totalitarnych? I czy rewolucje mogą obyć się bez przemocy? 

Na te pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty: Marcin Król, Monika Milewska i Reynald Secher. Debatę poprowadzi Tomasz Wysłobocki.

Powiązane wydarzenia